Villa ägare

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller  på din villa,  utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta. Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år.Den el du producerar på din fastighet förbrukar du själv.  Det överskott som din mikroanläggning producerar under vissa perioder på året säljer du till ditt elbolag och matas automatiskt in till elnätet, det kan till exempel ske en väldigt solig dag. Beroende på vilket elhandelsbolag du väljer så köps din överskottsel till ett pris motsvarande 30-80 öre/ kWh.


Den el du producerar på din fastighet förbrukar du själv.  Det överskott som din mikroanläggning producerar under vissa perioder på året säljer du till ditt elbolag