Takmontage

Byggnader med stora, tak- och/eller markytor gör att solel lämpar sig speciellt väl för jordbruk och industribyggnader.
De förhållandevis höga elkostnaderna som belastar en normal svensk gård kan därför mycket kostnadseffektivt elimineras eller i alla fall avsevärt sänkas med solens hjälp.
Att jordbruk och företag än så länge är berättigade till ett investeringsstöd motsvarande 30 % gör en solcellsinvestering om något ännu mer intressant. Vi har tagit fram solcellslösningar speciellt lämpade för svenska jordbruk, lösningar där gårdens tak eller markytor utnyttjas maximalt för att uppnå högsta avkastning per investerad krona.
Skicka in din intresseanmälan så hjälper vi till med resten.De förhållandevis höga elkostnaderna som belastar en normal svensk gård kan därför mycket kostnadseffektivt elimineras eller i alla fall avsevärt sänkas med solens hjälp.