LG Solpaneler

När man nämner de största elektroniktillverkarna i världen, är det svårt att undvika den sydkoreanska elektronikjätten, LG.LG står inom många områden för högkvalitativa produkter och solceller är inget undantag.LG grundades 1958 och började arbeta med solcellsteknik i mitten på åttiotalet. Både utveckling, produktion och interna tester sker i Sydkorea. Dessutom testas deras solceller av oberoende instanser så som tyska TÜV.Co2Pro är en officiell samarbetspartner och distributör av LGs solpaneler i Sverige och i DanmarkPå LG väger kvalitet mycket tungt, vilket gör att man därför testar panelerna in i minsta detalj.
Som ett bra exempel på detta kan nämnas att alla paneler genomlyses med ett EL-test (”Elektroluminiscens-test”) vilket motsvarar en röntgen på människor. Detta gör att även mikroskopiska sprickor som är osynliga för det mänskliga ögat upptäcks.
Endast felfria paneler får lämna fabriken.


LG testar dubbelt så mycket än vad som krävs av IEC61215 standardtester.Man utför även ytterligare tester inom områden där det inte finns några krav. Exempelvis utför man ett saltvattenpåverkanstest (”Salt spray test”).Enastående hållbarhetLG MonoX 2 och NeON 2 klarar viktbelastning på 6000 Pa samt vindlaster på 5400 Pa, vilket gör att panelerna kan klara vindstyrkor upp till 135 m/s (486 km/h). Som jämförelse var vindstyrkan för orkanen Katrina, som ödelade New Orleans 75 m/s25 års linjär effektgaranti

– Nu ännu bättre villkor!

10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti är närmast standard inom solcellsbranchen. LG har utformat sin effektgaranti som en linjär garanti. Det första året får effekten maximalt falla till 97 % och årligen därefter bara falla 0,7 % per år tills de når 80,2% efter 25 år.


Trina Solar

Trina Solar är en av världens största tillverkare av solpaneler och har skapat sig ett gott ryckte om att deras paneler håller vad som utlovas.För att solcellsprojekt skall bli lönsamma är det beroende av högkvalitativa produkter som står sig över tid och som klarar av att leva upp till ställda krav inom både design och finansiell lönsamhet.


Trinas produkter har en stark meritlista av tillförlitlighet och prestanda i fält.Enligt Trinas kvalitetsprogram utför man regelbundna kontroller för varje steg i produktionen av sina paneler, hela vägen från kiselutvinning till hur den färdiga modulen presterar i fält.Läs mer om Trinas kvalitetsprogram: LänkTrina Solar Corporate introduction video: on You TubeLäs mer om Trina Solar på: www.trinasolar.com


Solar Frontier

Solar Frontier är världens största tillverkare av CIS tunnfilm. Solar Frontier producerar världens mest effektiva tunnfilm.
Co2Pro är Auktoriserad distributör av Solar Frontiers produkter och är stolta över att representera produkter som ligger i framkant inom CIS-tunnfilms tekniken.
Solar Frontier använder sig av japansk produktionsteknik och använder maskiner och robotar för att säkerställa högsta kvalitet. Varje panel är tillverkad i Japan, testad och märkt med ett eget serienummer.
Solar Frontier testar själva sina paneler under extrema förhållanden med värme, kyla och hög belastning. Dessutom testas panelerna av oberoende testinstitut så som TÜV och Atlas 25+.
Bakom sig har Solar Frontier ett stort börsnoterat bolag, koncernen har försäljnings-och servicekontor i Europa.
Hög produktionskapacitet under svåra förhållanden
CIS modulerna har enastående funktioner, så som ” Light Soaking”-effekter. Detta innebär en effektökning på panelen under den första tiden efter installationen.
Hög skuggtolerans och god elproduktion även under svaga ljusförhållanden, gör att panelerna även har högre elproduktion även vid svåra förhållanden, t.ex. vid installationer i öst-/västriktning eller vid ogynnsamma vinklar.
Panelerna har en hög temperaturstabilitet, vilket innebär att de nästan inte förlorar någon effekt även när solen, under sommaren, visar sig från sin bästa sida.


Producerad med omtanke för miljön
Alla moduler från Solar Frontier är fria från bly och kadmium och följer RoHS riktlinjer. Man använder sig av färre produktionssteg vilket leder till mindre resursförbrukning vilket i sin tur gör att panelerna från Solar Frontier är marknadsledande med en energiåterbetalningstid på mindre än ett år. Detta betyder att det tar mindre än ett år för panelerna att producera den mängd energi som man har förbrukats under framställningen.
www.solar-frontier.com
Se en videopresentation av Solar Frontier på engelska här
Visste du att Solar Frontiers paneler reflektera upp till 24 % mindre ljus än konkurrerande paneler? Det kommer säkert att glädja dina grannar. Läs mer i rapporten här (PDF – engelska)
Oberoende forskning bevisar högre elproduktion med Solar Frontier
Fraunhofer institutet har gjort jämförande tester med kiselpaneler där resultat visar att elproduktionen blir högre med Solar Frontiers CIS-paneler.
Resultatet ifrån dessa tester visar att man får ut mellan 7-13 % högre energiproduktion på samma effekt som för en kiselpanel.
Läs mer om dessa resultat i denna sammanställning: