Här kan du se referens installationerDe förhållandevis höga elkostnaderna som belastar en normal svensk gård kan därför mycket kostnadseffektivt elimineras eller i alla fall avsevärt sänkas med solens hjälp.