Här kan du läsa mer om olika bidrag för ekonomiskt stöd

Investeringsstöd

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 225 miljoner kronor 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år 2017-2019. Detta innebär sammanlagt 1,4 miljarder kronor.
Läs mer om investeringsstödet här.

www.energimyndigheten.se

Billaddare

Bidraget är 50 %. Läs mer om energilagringsbidraget. Nästa ansökningsomgång kommer att vara öppen 9 – 31 januari 2017. Beslut planeras till april 2017.
Naturvårdsverket planerar för ytterligare tre ansökningsperioder under 2017.

Läs mer här!

Batterier

Bidraget är 60 %. Läs mer om energilagringsbidraget


Läs mer här!


De förhållandevis höga elkostnaderna som belastar en normal svensk gård kan därför mycket kostnadseffektivt elimineras eller i alla fall avsevärt sänkas med solens hjälp.