BRF / Föreningar

Byggnader med stora tak gör att solel lämpar sig speciellt väl för Bostadsrättsföreningar.
De förhållandevis höga elkostnaderna som belastar en normal svensk Bostadsrättsförening kan därför mycket kostnadseffektivt elimineras eller i alla fall avsevärt sänkas med solens hjälp.
Att Bostadsrättsföreningar än så länge är berättigade till ett investeringsstöd motsvarande 30 % gör en solcellsinvestering om något ännu mer intressant. Vi har tagit fram solcellslösningar speciellt lämpade för Bostadsrättsföreningar, lösningar där föreningens tak utnyttjas maximalt för att uppnå högsta avkastning per investerad krona.
Skicka in din intresseanmälan så hjälper vi till med resten.


De förhållandevis höga elkostnaderna som belastar en normal svensk gård kan därför mycket kostnadseffektivt elimineras eller i alla fall avsevärt sänkas med solens hjälp.